Verkir og verkjastillandi meðferð

Fyrirburar finna til sársauka og vegna þess hve taugakerfi barnanna er óþroskað er talið að fyrir 32 vikna meðgöngulengd geti börnin jafnvel fundið enn meiri sársauka en eldri einstaklingar (1). Verkjastilling er því ein þeirra meðferða sem veittar eru á nýburagjörgæslu. Það er gert til að barninu líði sem best (2). Verkjastilling getur verið í formi lyfja eða með því að gefa barni sykurlausn á snuð. Einnig hafa verkjastillandi áhrif þættir á borð við að drekka af brjósti móður, að vera í fangi foreldris eða finna fyrir huggun frá því (1). Börn geta ekki orðið háð verkjalyfjum, en þau geta myndað þol gegn þeim. Ekki hefur verið sýnt fram á neikvæð tengsl fyrirbura við foreldra ef þeir eru hjá þeim þegar þeir upplifa sársaukafulla aðgerð (til dæmis nálarstungu). Hlutverk foreldra við að styðja barnið sitt og hugga er talinn mjög mikilvægur liður í verkjameðferð (2).

 

Heimildir:

  1. Papageorgiou, A., Pelausa, E. og Kovacs, L. (2005). The extremely low-birth-weight infant. Í M. G. MacDonald, M. M. K. Seshia og M. D. Mullett (Ritstj.), Avery‘s Neonatology (6. Útgáfa, bls. 460-485). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins (Rafræn útgáfa).
  2. Gardner, S. L, Hagedorn, M. I. E. og Dickey, L. A. (2006). Pain and pain relief. Í G. B. Merenstein og S. L. Gardner (Ritstj.), Handbook of Neonatal Intensive Care (6. útgáfa, bls. 223-270). St. Louise: Mosby.

Félagið

Félag fyrirburaforeldra var stofnað árið 2008.

Félagið er ætlað öllum fyrirburaforeldrum til að hittast og ræða saman og til að gæta hagsmuna fyrirbura og foreldra þeirra.

Væntanlegt er hér á vefinn upplýsingar um félagið og lög þess og hvað helst sé á dagskrá hjá félaginu hverju sinni.

Aðalfundur verður haldinn snemma árs og eru áhugasamir beðnir um að fylgjast auglýsingu hér á vefnum og á facebook síðu fyrirburaforeldra.

Um síðuna

Umsjónarmaður síðunnar er Drífa Baldursdóttir lýðheilsufræðingur og fyrirburamóðir. Hægt er að hafa samband í gegnum vefpóst á drifa@fyrirburar.is

Heimasíðan er unnin af Drífu Baldursdóttur fyrirburamóður. Sambýlismaður hennar Sveinbjörn Hafsteinsson og fyrirburamamman Baddý Sonja Breidert sáu um tæknilegu hliðina við uppsetningu heimasíðunnar.

Um verkefnið

Fræðsluefnið sem er á síðunni vann Drífa sem meistaraverkefni í Lýðheilsufræðum við Háskólann í Reykjavík árið 2009, undir leiðsögn dr. Geirs Gunnlaugssonar prófessors við skólann og með samvinnu við yfirmenn Vökudeildar Barnaspítala Hringsins, Þórð Þórkelsson yfirlækni og Ragnheiði Sigurðardóttur deildarstjóra.
Þróunarverkefnið um gerð vefsíðunnar fyrirburar.is hlaut styrk frá Nýsköpunarsjóði Námsmanna árið 2009.

Þessi heimasíða er tileinkuð Hildi Arneyju dóttur Drífu sem kom í heiminn 11 vikum of snemma, því án hennar innkomu í líf hennar hefði þetta verkefni aldrei orðið að veruleika.