Öndunarerfiðleikar - gærhimnusjúkdómur

Þegar barn fæðist löngu fyrir tímann, eru lungun í barninu ekki orðin nægilega þroskuð og því eru öndunarerfiðleikar algengir meðal fyrirbura. Glærhimnusjúkdómur er sjúkdómsheiti algengasta öndunarvanda fyrirbura (1). Sjúkdómurinn lýsir sér þannig að barnið erfiðar við öndun, andar hratt eða stynur við útöndun, er með inndrátt á brjóstkassa og nasavængjablakt. Þetta geta læknar greint með því að horfa á barnið og brjóstkassa þess við öndun.

 

Hægt er að gefa móður barkstera á meðgöngu til að flýta fyrir lungnaþroska barnsins fyrir fæðingu, sem minnkar líkur á þessum sjúkdómi (2). Ef barnið fær sjúkdóminn er hægt að gefa barninu lungnablöðruseyti (e. surfactant) ofan í lungun, sem léttir barninu öndunina (1). Meðferð við sjúkdómnum felst í því að fylgjast með öndun og súrefnismettun og veita öndunaraðstoð eftir þörfum (1,3).

 

Vitað er að líkurnar á glærhimnusjúkdómi eru meiri hjá 1) sveinbörnum, 2) þeim tvíbura er fæðist síðar, 3) ef móðirin hefur þjáðst af meðgöngusykursýki og 4) ef fæðingin gekk erfiðlega (1). Á ensku er talað um glærhimnusjúkdóm sem Hyaline Membrane eða Respiratory Distress Syndrome, skammstafað RDS.

 

Heimildir:

  1. Askin, D. F. (2002). Major medical problems. Í J. Zaichkin (Ritstj.), Newborn Intensive Care: What Every Parent Needs to Know (2. útgáfa, bls. 165-209). California: NICU INK Book Publishers.
  2. Glicken, A., Tappero, E. og Mereinstein, G. B. (2006). Evidence-based clinical practice decisions. Í G. B. Merenstein og S. L. Gardner (Ritstj.), Handbook of Neonatal Intensive Care (6. útgáfa, bls. 1-10). St. Louise: Mosby.
  3. Bradford, N. (2000). Your premature baby. London: Frances Lincoln Ltd.

Félagið

Félag fyrirburaforeldra var stofnað árið 2008.

Félagið er ætlað öllum fyrirburaforeldrum til að hittast og ræða saman og til að gæta hagsmuna fyrirbura og foreldra þeirra.

Væntanlegt er hér á vefinn upplýsingar um félagið og lög þess og hvað helst sé á dagskrá hjá félaginu hverju sinni.

Aðalfundur verður haldinn snemma árs og eru áhugasamir beðnir um að fylgjast auglýsingu hér á vefnum og á facebook síðu fyrirburaforeldra.

Um síðuna

Umsjónarmaður síðunnar er Drífa Baldursdóttir lýðheilsufræðingur og fyrirburamóðir. Hægt er að hafa samband í gegnum vefpóst á drifa@fyrirburar.is

Heimasíðan er unnin af Drífu Baldursdóttur fyrirburamóður. Sambýlismaður hennar Sveinbjörn Hafsteinsson og fyrirburamamman Baddý Sonja Breidert sáu um tæknilegu hliðina við uppsetningu heimasíðunnar.

Um verkefnið

Fræðsluefnið sem er á síðunni vann Drífa sem meistaraverkefni í Lýðheilsufræðum við Háskólann í Reykjavík árið 2009, undir leiðsögn dr. Geirs Gunnlaugssonar prófessors við skólann og með samvinnu við yfirmenn Vökudeildar Barnaspítala Hringsins, Þórð Þórkelsson yfirlækni og Ragnheiði Sigurðardóttur deildarstjóra.
Þróunarverkefnið um gerð vefsíðunnar fyrirburar.is hlaut styrk frá Nýsköpunarsjóði Námsmanna árið 2009.

Þessi heimasíða er tileinkuð Hildi Arneyju dóttur Drífu sem kom í heiminn 11 vikum of snemma, því án hennar innkomu í líf hennar hefði þetta verkefni aldrei orðið að veruleika.