Ung- og smábarnavernd

Hjúkrunarfræðingur frá ung- og smábarnaverndinni kemur í heimavitjanir skömmu eftir heimkomu og þegar barnið hefur aldur til fer það í skoðun á heilsugæslustöðina sína. Á höfuðborgarsvæðinu er öllum fyrirburum fæddum fyrir 32 vikur og eða léttari en 1500 g boðið að koma í ung- og smábarnaverndina á Þönglabakka 1 í Mjódd sem sniðin er að þörfum fyrirbura. Hjúkrunarfræðingurinn kemur á Vökudeildina fyrir útskrift og kynnist þar foreldrum og barni og ræðir við starfsfólk. Eftir að heim er komið er komið í heimavitjanir eins oft og þurfa þykir. Barni og foreldrum er einnig boðið að koma til skoðunar hjá barnalækni og hjúkrunarfræðingi á Þönglabakka. Þessum börnum er einnig boðið að fara í sérstakar skoðanir til að meta þroska þeirra. Slíkar skoðanir bjóðast einnig öllum öðrum fyrirburum á landinu ef foreldrar óska þess. Samtímis þessari eftirfylgd heilsugæslunnar eru fyrirburar sem fæðast mikið fyrir tímann fyrst um sinn einnig í eftirliti hjá læknum Vökudeildarinnar upp á Barnaspítala (1).

 

Börn sem fædd eru fyrir 32 vikur og/eða undir 1500 g að þyngd þurfa að vera í sérstöku eftirliti og fylgjast þarf betur með heyrn og sjón hjá þeim. Á Vökudeildinni eru augu fyrirburanna skoðuð og heyrn þeirra mæld og eftir heimför fara þau í fleiri skoðanir. Það er fylgst betur með þeim þar sem þau teljast í aukinni áhættu að greinast með skerðingu á sjón eða heyrn. Fyrirburar eiga að fá sömu bólusetningar og önnur börn og við sama lífaldur, en ekki miðað við leiðréttan aldur nema sérstakar aðstæður segi til, til dæmis veikindi barns. Fyrirburar gætu auk þess þurft að fá aukalega bólusetningar gegn inflúensu teljist þeir í áhættuhópi og er það mat barnalækna hvað eigi við í hverju tilfelli fyrir sig (2). Hér er að finna efni frá Landlæknisembættinu með upplýsingum um bólusetningar (3) og um eftirfylgd fyrirbura í ung- og smábarnavernd (bls. 315) (2).

 

Heimildir:

  1. Miðstöð heilsuverndar barna. (2007). Ung- og smábarnavernd fyrirbura. Sótt 8. júní 2009 af http://www.heilsugaeslan.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=1947
  2. Anna Björg Aradóttir, Sesselja Guðmundsdóttir og Geir Gunnlaugsson (Ritstj.). (2009). Ung- og smábarnavernd. Leiðbeiningar um heilsuvernd barna. (Rafræn útgáfa). Reykjavík: Landlæknisembættið. Sótt 13. ágúst 2009 af http://landlaeknir.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=4138
  3. Sóttvarnalæknir. (2007). Upplýsingar um bólusetningar barna fyrir foreldra og aðstandendur. Reykjavík: Landlæknisembættið. Sótt 5. maí 2009 af http://www.landlaeknir.is/Uploads/FileGallery/Utgafa/Bolusetningar_leidb.f.foreldra_1.jan.2007.pdf

Félagið

Félag fyrirburaforeldra var stofnað árið 2008.

Félagið er ætlað öllum fyrirburaforeldrum til að hittast og ræða saman og til að gæta hagsmuna fyrirbura og foreldra þeirra.

Væntanlegt er hér á vefinn upplýsingar um félagið og lög þess og hvað helst sé á dagskrá hjá félaginu hverju sinni.

Aðalfundur verður haldinn snemma árs og eru áhugasamir beðnir um að fylgjast auglýsingu hér á vefnum og á facebook síðu fyrirburaforeldra.

Um síðuna

Umsjónarmaður síðunnar er Drífa Baldursdóttir lýðheilsufræðingur og fyrirburamóðir. Hægt er að hafa samband í gegnum vefpóst á drifa@fyrirburar.is

Heimasíðan er unnin af Drífu Baldursdóttur fyrirburamóður. Sambýlismaður hennar Sveinbjörn Hafsteinsson og fyrirburamamman Baddý Sonja Breidert sáu um tæknilegu hliðina við uppsetningu heimasíðunnar.

Um verkefnið

Fræðsluefnið sem er á síðunni vann Drífa sem meistaraverkefni í Lýðheilsufræðum við Háskólann í Reykjavík árið 2009, undir leiðsögn dr. Geirs Gunnlaugssonar prófessors við skólann og með samvinnu við yfirmenn Vökudeildar Barnaspítala Hringsins, Þórð Þórkelsson yfirlækni og Ragnheiði Sigurðardóttur deildarstjóra.
Þróunarverkefnið um gerð vefsíðunnar fyrirburar.is hlaut styrk frá Nýsköpunarsjóði Námsmanna árið 2009.

Þessi heimasíða er tileinkuð Hildi Arneyju dóttur Drífu sem kom í heiminn 11 vikum of snemma, því án hennar innkomu í líf hennar hefði þetta verkefni aldrei orðið að veruleika.