Þroski

Þroskamæling við 5 ára aldur hjá litlum fyrirburum (<1000 g) fæddum á Íslandi á tímabilinu 1991-1995 gaf til kynna að um fjórðungur fyrirburanna næði sama árangri samanborið við fullburða börn í samanburðarhópi (1). Í heildina voru niðurstöður fyrirburanna þó almennt lakari en fullburða barnanna og var munurinn helst í vitsmunaþroska og skynhreyfiþroska. Niðurstöður mælinga á fínhreyfingum sýndi um árs mun í frammistöðu milli hópanna, þar sem fyrirburarnir skoruðu lægra en samanburðarhópurinn.

 

Frávik í málþroska hjá fyrirburum mældust væg en höfundar bentu þó á að erlendar rannsóknir hafi sýnt aukningu í frávikum í málþroska hjá fyrirburum þegar reyna fer á flóknari málfarslega færni við bóklegt nám (1). Fyrirburar eru oft seinni til í hreyfiþroska en jafnaldrar þeirra. Þeir geta verið seinni til að sitja og ganga, með skynhreyfiþroska, samhæfingu og fínhreyfingar. Þegar hreyfiþroski fyrirbura er metinn skal sem áður notast við leiðréttan aldur barnsins (2).

 

Rannsókn á þroska lítilla fyrirbura (<801 g) samanborið við fullburða systkini þeirra sem gerð var þegar börnin voru 5 ára sýndi að fyrirburarnir skoruðu lægra en systkini sín í prófum sem mældu málþroska, teiknikunnáttu, vitsmunaþroska og skynhreyfiþroska (3).

 

Heimildir:

  1. Ingibjörg Georgsdóttir, Evald Sæmundsen, Þóra Leósdóttir, Ingibjörg Símonardóttir, Snæfríður Þóra Egilson og Atli Dagbjartsson. (2004). Litlir fyrirburar á Íslandi. Niðurstöður þroskamælinga við fimm ára aldur. Læknablaðið, 90, 747-754. 
  2. Huddy, C. L. J., Johnson, A. og Hope, P. L. (2001). Educational and behavioural problems in babies of 32-35 weeks gestation. Archives of Disease in Childhood – Fetal and Neonatal Edition, 83, F23-28.
  3. Kilbride, H. W., Thorstad, K. og Daily, D. K. (2004). Preschool outcome of less than 801-gram preterm infants compared with full term siblings. Pediatrics, 113, 742-747.

Félagið

Félag fyrirburaforeldra var stofnað árið 2008.

Félagið er ætlað öllum fyrirburaforeldrum til að hittast og ræða saman og til að gæta hagsmuna fyrirbura og foreldra þeirra.

Væntanlegt er hér á vefinn upplýsingar um félagið og lög þess og hvað helst sé á dagskrá hjá félaginu hverju sinni.

Aðalfundur verður haldinn snemma árs og eru áhugasamir beðnir um að fylgjast auglýsingu hér á vefnum og á facebook síðu fyrirburaforeldra.

Um síðuna

Umsjónarmaður síðunnar er Drífa Baldursdóttir lýðheilsufræðingur og fyrirburamóðir. Hægt er að hafa samband í gegnum vefpóst á drifa@fyrirburar.is

Heimasíðan er unnin af Drífu Baldursdóttur fyrirburamóður. Sambýlismaður hennar Sveinbjörn Hafsteinsson og fyrirburamamman Baddý Sonja Breidert sáu um tæknilegu hliðina við uppsetningu heimasíðunnar.

Um verkefnið

Fræðsluefnið sem er á síðunni vann Drífa sem meistaraverkefni í Lýðheilsufræðum við Háskólann í Reykjavík árið 2009, undir leiðsögn dr. Geirs Gunnlaugssonar prófessors við skólann og með samvinnu við yfirmenn Vökudeildar Barnaspítala Hringsins, Þórð Þórkelsson yfirlækni og Ragnheiði Sigurðardóttur deildarstjóra.
Þróunarverkefnið um gerð vefsíðunnar fyrirburar.is hlaut styrk frá Nýsköpunarsjóði Námsmanna árið 2009.

Þessi heimasíða er tileinkuð Hildi Arneyju dóttur Drífu sem kom í heiminn 11 vikum of snemma, því án hennar innkomu í líf hennar hefði þetta verkefni aldrei orðið að veruleika.