Tíðni fyrirburafæðinga

Á Íslandi fæðast árlega um 6% barna áður en 37 vikna meðgöngu er náð (1). Það er svipað hlutfall og annars staðar á Norðurlöndum og í Evrópu þar sem 5-9% barna fæðast fyrir tímann (2). Í Bandaríkjunum er hlutfallið hærra, eða um 12-13%. Flestir fyrirburar koma í heiminn eftir 34 vikur eða síðar og hefur hlutfall fyrirburafæðinga að 34 vikum aukist lítið á milli ára meðan síð-fyrirburafæðingum hefur fjölgað mun meira (3, 4).

 

Tíðni fyrirburafæðinga eftir meðgönguvikum – af öllum fyrirburafæðingum

60-70% fyrirbura eru fædd eftir 34-36 vikna meðgöngu
20% fyrirbura eru fædd eftir 32-33 vikna meðgöngu
15% fyrirbura eru fædd eftir 28-31 vikna meðgöngu
5% fyrirbura eru fædd eftir minna en 28 vikna meðgöngu (2).

 

Fjöldi barna fædd árlega á Íslandi eftir fæðingarþyngd

Á töflunni hér að neðan má finna upplýsingar um fjölda lifandi fæddra barna á Íslandi undanfarinn áratug eftir fæðingarþyngd.

 

Tafla 1.

Lifandi fædd börn á Íslandi eftir fæðingarári og þyngd. Hagstofa Íslands, 2009 (5).

Þyngd

Ár

0-

499 g

500-
999 g

1000-

1499 g

1500-

1999 g

2000-

2499 g

Alls fædd

á árinu

1998

2

13

17

31

90

4178

1999

0

15

33

38

80

4100

2000

1

18

16

29

96

4315

2001

0

11

14

19

88

4091

2002

0

11

18

28

99

4049

2003

0

5

22

27

70

4143

2004

0

7

17

37

85

4234

2005

0

13

14

39

91

4280

2006

0

14

27

41

90

4415

2007

0

18

24

39

95

4560

2008

1

14

19

38

110

4835

Samtals

4

139

221

366

994

47200

 

Á töflunni má meðal annars sjá að árið 2008 fæddust samtals 4835 lifandi börn, þar af voru 19 börn fædd með fæðingarþyngd undir 1500 g og 15 undir 1000 g. Þessi litlu fyrirburar eru ekki stór hluti heildarfjölda barna og eru fyrirburar léttari en 1500 g yfirleitt rétt yfir eða undir einu prósenti allra lifandi fæddra barna.

 

Heimildir

  1. Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Gestur Pálsson og Alexander K. Smárason (Ritstj.). (2006). Skýrsla frá fæðingaskráningunni fyrir árið 2005. Kvennadeild og Barnaspítali Hringsins, Landspítali Háskólasjúkrahús.
  2. Goldenberg, R. L., Gullane, J. F., Iams, J. D. og Romero, R. (2008). Epidemiology and causes of preterm birth. The Lancet, 371, 75-84.
  3. MacDorman, M.F., Minino, A.M., Strobino, D.M. og Guyer, B. (2002). Annual Summary of Vital Statistics-2001. Pediatrics, 110, 1037-1052.
  4. Martin, J. A., Kung, H-C., Mathews, T.J., Hoyert, D.L., Strobino, D.M., Guyer, B. og Sutton, S.R. (2008). Annual Summary of Vital Statistics: 2006. Pediatrics, 121, 788-801.
  5. Hagstofa Íslands. (2009). Lifandi fæddir eftir þyngd 1998-2008. Sótt 20. maí 2009 af http://hagstofan.is/?PageID=627&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN05111%...

Félagið

Félag fyrirburaforeldra var stofnað árið 2008.

Félagið er ætlað öllum fyrirburaforeldrum til að hittast og ræða saman og til að gæta hagsmuna fyrirbura og foreldra þeirra.

Væntanlegt er hér á vefinn upplýsingar um félagið og lög þess og hvað helst sé á dagskrá hjá félaginu hverju sinni.

Aðalfundur verður haldinn snemma árs og eru áhugasamir beðnir um að fylgjast auglýsingu hér á vefnum og á facebook síðu fyrirburaforeldra.

Um síðuna

Umsjónarmaður síðunnar er Drífa Baldursdóttir lýðheilsufræðingur og fyrirburamóðir. Hægt er að hafa samband í gegnum vefpóst á drifa@fyrirburar.is

Heimasíðan er unnin af Drífu Baldursdóttur fyrirburamóður. Sambýlismaður hennar Sveinbjörn Hafsteinsson og fyrirburamamman Baddý Sonja Breidert sáu um tæknilegu hliðina við uppsetningu heimasíðunnar.

Um verkefnið

Fræðsluefnið sem er á síðunni vann Drífa sem meistaraverkefni í Lýðheilsufræðum við Háskólann í Reykjavík árið 2009, undir leiðsögn dr. Geirs Gunnlaugssonar prófessors við skólann og með samvinnu við yfirmenn Vökudeildar Barnaspítala Hringsins, Þórð Þórkelsson yfirlækni og Ragnheiði Sigurðardóttur deildarstjóra.
Þróunarverkefnið um gerð vefsíðunnar fyrirburar.is hlaut styrk frá Nýsköpunarsjóði Námsmanna árið 2009.

Þessi heimasíða er tileinkuð Hildi Arneyju dóttur Drífu sem kom í heiminn 11 vikum of snemma, því án hennar innkomu í líf hennar hefði þetta verkefni aldrei orðið að veruleika.